حسين ابراهيمي   |   92/03/22  |  ساعت 14:53

طرحها و برنامه های کاری برای بهبود و بهتر نمودن شرایط موجود در شاهین شهر از منظر شورای شهر

نویسنده: دکتر حسین ابراهیمی ناغانی

برنامه های کاری اینجانب به لحاظ شرح وظایف شورا و نیز ضرورتهای موجود، در دو بخش اهم و فی الاهم می شود. بخش نخست را برنامه های کوتاه مدت و بخش دیگر را برنامه های بلند مدت تعریف کرده ایم:

برنامه های کوتاه مدت: در بخش کوتاه مدت اولویت با دیدگاههای نظارتی شورای شهر است که لازم است در این خصوص اهتمام ویژه ای داشته باشیم. شرح برنامه های اولویت دار کوتاه مدت به شرح ذیل است:

·       بُعد نظارتی

·        نظارت هدفمند بر کارکرد دستگاههای مرتبط با شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی خدماتی در راستای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی...مصوب بند 3ماده 76 وظایف شوراها. هدفمند بودن در این خصوص به معنی تخصص گرایی در بخش نظارت می باشد. چنانچه مدیریت واحد شهری یا مدیریت یکپارچه شهری که در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز در برنامه پنجم  درماده 173 در قالب مدیریت هماهنگ شهری عرضه شده است، تحقق پیدا کند، نظارت دقیق شورا بر عملکرد این بخشها و جنبه ها بدون هدفمندی در تخصص گرایی اعضاء شورای شهر میسر نمی باشد.

·        اهتمام به سیاست زدگی در برنامه ریزی و مدیریت اجتماعی و اهتمام به حفظ نهاد شورای شهر در روند کارکرد اجتماعی آن. به این معنی که نباید شورای اسلامی شهر نهادی سیاسی باشد و در مسیر رفتارها و تنشهای سیاسی و حزبی فرصت را از رشد شهری و فرهنگ شهروندی در حدود اختیارات شورا سلب نماید.

·        رفع تبعیض از چهره ی شهر به طور کلی (مصادیق آن علی حده بوده و نام بردن از این موارد نیاز به صفحات بیشمار دارد)به گونه ای که تمامی شهروندان این شهر به تساوی بهره مند از تمامی امکانات گردند. کرامت انسانی شهروند شاهین شهری در این رفع تبعیض، الگوی ماست.

·        نظارت بر مدیریت نیروی انسانی نهادهای مرتبط با حدود وظایف شورا برای بهره وری بهتر

·        انتخاب شهردار با اولویت تخصص و حتی الامکان از مردم شاهین شهر

·        بر اساس بند 5 ماده 76 وظایف شورای اسلامی شهر مبنی بر برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط؛ شوراهای محل و شهرک را برای درک مشکلات و معضلات محلی راه اندازی و برای حفظ ارتباط مستمر با مردم و شهروندان برقرار خواهیم کرد.

·        کوشش در راه اندازی و حمایت مصرانه از تشکلهای مردم نهاد و انجمن ها و نهادهای اجتماعی، و نیز تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف بر اساس حدود وظایف و اختیارات شورا در بند 7 ماده 76 وظایف شوراها.

·        نظارت اکید و مستمر بر اداره و مدیریت و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه ی آنها در حدود اختیارات شوراها (بند 8 ماده 76) و نیز اطلاع رسانی شفاف در این خصوص به مردم.

·        بررسی دقیق و تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی و دقت نظر در لحاظ کردن حقوق شهروندان به طور مساوی و به دور از تبعیض و لحاظ کردن بُعد فرهنگی در تمامی هزینه ها و خدمات.

·        بررسی و تأئید صورت جامع درآمد و هزینه ی شهرداری با لحاظ کردن تمامی معیارهای نظارتی موشکافانه، که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می گردد و نیز اطلاع رسانی به مردم از طریق شوراهای محل و شهرک و نیز ویژه نامه ی شورا و سایتهای مرتبط با آن.

·        تصویب و نظارت مستمر و عادلانه و بدور از تبعیض در معاملات اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

·        تصویب قانونمدارانه و به دور از تبعیض و سیاست زدگی اساسنامه ی مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تأئید و موافقت وزارت کشور.

·        تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن مصالح عمومی شهروندان و میزان تورم با رعایت تمکین از سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

·       نظارت بر آموزش و پرورش

·        در بُعد نظارتی شورا، نظارت بر آموزش و پرورش اهمیت ویژه ای دارد. خصوصا مسائل مرتبط با معیشت فرهنگیان و ایجاد تسهیلات برای خانواده ایشان با چانه زنی و رفع موانع از طریق مسئولین زیربط شهرستان و استان.

·        در خصوص نظارت بر عملکرد مجموعه های نظارتی سازمان آموزش و پرورش بر ساختمانها و مکانهای آموزشی و مدارس از حیث بهسازی و نوسازی با توجه به زلزله خیز بودن منطقه، باید حرکتی عاجل صورت پذیرد. در این خصوص شورای شهر می تواند با تعامل با مجموعه شهرداری و خیرین مدرسه ساز و سایر مراجع ذی صلاح در امر ساخت و ساز و نوسازی و ترمیم مدارس و محیط های آموزی گام مؤثری بردارد.

·       نظارت بر امر بهداشت

·        نظارت مستمر و سخت گیرانه بر امور بهداشت خصوصا در حوزه بیمارستانها و اورژانسها، با نظارت دقیق بر حسن انجام وظیفه کارمندان و پرستاران و پزشکان. تاکید ویژه و نظارت دقیق بر حضور پزشک متخصص در اورژانسها طبق مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. همچنین با توجه به وجود نیروی استخدامی کافی در این سازمان و خصوصا بیمارستان گلدیس، باید واگذاری مواردی از جمله بخش تزریقات و پانسمان از بخش خصوصی گرفته شود و در حدی که نیروهای استخدامی بتوانند پوشش دهند به ایشان واگذار گردد تا هزینه تحمیلی بر شهروندان کمتر شود.

·        توسعه خدمات بیمارستانی با حمایت از تجهیز وسایل و ضرورتهای اورژانسی و تخصصی در حیطه های مختلف با تعامل و رایزنی با مسئولین زیربط شهرستانی و استانی.

·        باید در شهرکهای تازه ساخت به موازات اسکان و رشد جمعیت مراکز بهداشتی و اورژانسی مستقر گردد. خصوصا در ضلع جنوبی شاهین شهر و روستای حاجی آباد؛ پیگیری این امور حسب قانون بر عهده ی شوراست.

·       بُعد زیباسازی پایدار

·        تغییر رخساره شهر با ایجاد اِلِمانهای فرهنگی و آبنماها و تندیسها و مجسمه های متناسب با معیارهای فرهنگی و مبلمانهای شهری پایدار در حد توقع از شهرِ بافرهنگ و باسواد و تغییر روند سنتی گل کاری های مقطعی و زیباسازی های غیر علمی که عمدتاً ظاهربینانه چشم شهروند را پُر کرده و هزینه های سنگین و غیر ضروری ای بر آنها تحمیل می کند. این تغییر در جذب توریسم و اشتغالزایی از طریق آن مؤثر واقع خواهد شد. این امور باید به طور شفاف و به دور از هر گونه تبعیض در تمامی مناطق شهر صورت گیرد.

·        نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه ها و ...با لحاظ کردن معیارهای فرهنگی و بومی ساکنین عمدتاً مهاجر این شهر انجام گردد تا از این طریق احساس علقه مندی بیشتری نسبت به شهر و شهروندِ شاهین شهر بودن ایجاد گردد.

·       مسئله ی حمل و نقل

·        کوشش در معادل سازی تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه بر اساس سطح درآمدی شهروندان خصوصا در مسیرهای بین شهرکی و مرکز شهر و در کنار آن حمایت ویژه از تاکسی داران و مینی بوس داران از طریق اعطاء امکانات ویژه و سهمیه های یارانه ای همچون لاستیک و... و نیز حمایت سهمی از بیمه آنها و موارد دیگر طبق قوانین و مقررات سازمانهای تابع.

·       بُعد اطلاع رسانی شفاف

·        عدم تخطی از وظیفه شورا در اطلاع رسانی شفاف از صورت مالی و بودجه و هزینه ی خود در اطلاع رسانی به مردم و شهروندان

·        اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در خصوص کلیه ی فعالیتهای شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمانهای تابع باید به طور منظم در ویژه نامه ها و نشریه های دیجیتالی دیگر به سمع و نظر مردم برسد. لذا با استناد به ماده 79 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

·       مدیریت در ساخت و ساز

·        جلوگیری از ساخت و سازهای غیر منطقی خصوصاً تراکم سازی های غیر علمی با نگاه سودجویانه در مرکز شهر با توجه به قرارگیری بازار اصلی در آن محدوده که موجب بروز خسارات جبران ناپذیری از جمله گره ترافیکی و نیز خدمات رسانی حوزه های برق، آب، گاز و غیره می شود و بار سنگینی در آینده بر دوش شهر و شهروندان تحمیل خواهد کرد.

·        حمایت از توسعه طولی و عرضی شهر با رعایت و ایجاد استقلال کامل از حیث بازار، مراکز رفاهی، مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگسرا و غیره...بدون نیاز به حتی مثلاً خرید عمومی از مرکز شهر. در چنین شرایطی رشد عرضی شهر امکان پذیر است، اما اگر ما به تمرکز زدایی بدون رفع تبعیض نگاه کنیم، خسارتی جبران ناپذیر از حیث فرهنگ شهروندی و رفتار انسانی به دور از عدالت محوری وارد کرده ایم.

·        حمایت از طرحهای تعریض خیابانها و کوچه ها در شهرکها و محله های تازه ساز و نیز راه اندازی پارکینگهای طبقاتی در مرکز شهر.

·        با توجه به مرکز شهرستان بودن این شهر و لزوم وجود ادارات و مراکز دولتی در آن، لازم است که مجتمعی از ادارات برای تسهیل امور خدماتی به شهروندان به طور متمرکز احداث گردد تا ضمن صرفه جویی در خدمات رسانی و کاستن بُعد مسافت و ترددهای طولانی و پر هزینه برای ارباب رجوع، همپوشانی مناسبی بر یکدیگر داشته باشند. همچنین شکل و ریخت شهر را که هر کدام از این مراکز در کوچه و خیابانی به هم ریخته و موجب تردد و ترافیک به توسط ارباب رجوع گردیده، به شکل منطقی آن برگرداند.

·       معضل گرانی

·        معضل اصلی این شهر گرانی فزاینده در تناسب با شهرهای همجوار است. با توجه به اینکه شاهین شهر در کنار مسیر کریدور شمال به جنوب قرار گرفته و از نظر مسافتی نیز با اصفهان فاصله ای ندارد، این گرانی غیرمنطقی و بعضاً تعامدی به نظر می رسد. دلیلی ندارد گوشت دو یا سه هزار تومان در هر کیلویی گران تر نسبت به اصفهان باشد و یا میوه و سایر اقلام. این گرانی موجب میشود ضمن بی اعتمادی شهروندان به بازار این شهر و کسب و کار آن، اکثراً خرید خود را با خرج هزینه ی زمانی و مسافتی در اصفهان تهیه نمایند. لذا پیشنهاد می شود بازارچه های هدفمند و مراکز خرید با نظارت دقیق بر آنها در سایر نواحی شهر ایجاد گشته و ضمن ایجاد دسترسی محلی در رقابت عرضه نیز حرکتی ایجاد کرد. این کار موجب دو حُسن است: یکی اینکه ضمن ارزانی و تعدیل قمیت ها از تمرکز گرایی در مرکز شهر که بازار اصلی در آن قرار گرفته، جلوگیری کرد. و دیگر اینکه معضل ترافیک و پارکینگ که در مرکز شهر به لحاظ تمرکز بازار در آن حادث شده، را مرتفع ساخت. توصیه اکید در این مرحله با وجود رشد جمعیت این شهر به مرز بالای یکصد و پنجاه هزار نفر، ایجاد میدان میوه و تره بار و اهتمام به توسعه و احیاء آن است. ضمن آنکه با توسعه مکانی و فضایی بنگاههای عمده فروشی خوار و بار و نظارت دقیق بر آنها می توان به این گرانی های سرسام آور خاتمه داد.

·        هدفمند بودن بازارها به متولی گری شهرداری و نظارت شورای شهر و بازارچه های اقلام خوراکی، پوشاک، خدماتی و اسباب و اثاثیه و غیره به این معنی است که واحدهای دولتی، شهرداری و یا تعاونی های مردم نهاد با سرمایه گذاری خود، این مراکز خرید را با شرایط ویژه مثلا بخشی از آن را به طور سهمیه ای معلوم به زنان سرپرست خانواده واگذار نمایند. یا با مدیریت صحیح، بخشی از آن به افراد تحت پوشش کمیته و بهزیستی واگذار شود. هدفمندی با حفظ این اولویت ها از تمرکز ثروت در دست عده ای خاص جلوگیری کرده و ضمناً موجب اشتغال می گردد. آیا نمی شود طبق ماده 5 بند سیاست های اشتغال زنان در منشور سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی، با توجه به نیاز و ضرورتی که در این خصوص در این شهر احساس می شود، به طور مثال ما یک بازارچه مثلا میوه تره بار با مدیریت صرفاً بانوان خصوصا با شناسایی زنان سرپرست خانوار داشته باشیم؟ آیا نمی شود ما یک بازار مثلاً محصولات صنایع دستی و هنری با اولویت معلولین و اعضاء زیر مجموعه ی بهزیستی داشته باشیم؟ آن هم با ظرفیتی که امروزه از جامعه معلولین در تولید صنایع دستی و هنری سراغ داریم. این بازارچه ها نیز می توانند روزانه و یا شنبه بازار و یکشنبه بازار و غیره باشد و به تناوب با برنامه ای منسجم و هدفمند تغییر نماید. با کار جمعی و برنامه ی مدون می توان این بازارها و بازارچه ها را با توجه به اینکه جمعیت زیادی هر روزه خصوصا در ایام تعطیل و نوروز از کنار شهر ما می گذرند، با تبلیغات و ایجاد زمینه های تشویقی در ورودی های شهر در جذب توریسم داخلی خصوصا، فعال و پر ثمر نمود.

·        ایجاد بازارچه های عرضه محصولات غذایی-محلی و غیر بومی- و سایر اقلام مصرفی در مکانهایی با مطالعه در جذب مشتری و تردد آسان زیر نظارت اداره تعزیرات به صورتی که حق امتیاز برپایی فروشگاه را برای شهروند شاهین شهری مهیا نماید و نه اینکه از بازارهای شنبه بازار تا جمعه بازار خصوصا در خیابان سایت هفتاد درصد آن اختصاص داشته باشد به شهروندان غیر شاهین شهری که در آنجا بساط می کنند و عمدتا از شهرهای همجوار می آید. هدف ما از بین بردن فرصت شغلی ایشان نیست. اما باید مدیریت بشود که سهمیه ای از نظر مکان به ایشان داده شود و سهمیه ای هم به شهروند شاهین شهر، خصوصا کسانی که جویای شغل بوده و نه کسانی که فروشگاههایی در سطح شهر دارند و در آنجا هم افرادی را اجیر می کنند که برای آنها کار کنند.

·        تأسیس بازارچه های بانوان با محوریت بانوان سرپرست خانوار به طوری که مجوز لااقل یکساله برای تضمین شغلی بدیشان داده شود. بازارچه هایی بر اساس تنوع و تمایز شغلی. مثلا بازارچه های میوه و تره بار برای کنترل قیمتهای شاهین شهر با اصفهان، بازارچه پروتئین ها، بازارچه ی برنج و سایر اقلام غذایی و نیز.. و این به لحاظ کششی که در این شهر با محدودیت قدرت خرید شهروندان در این دوره رکود اقتصادی که دشمنان اسلام و نظام بر ما تحمیل کرده اند، وجود دارد.

·        در سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، بند سیاست های اشتغال زنان طبق ماده 2، آمده است که اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن توجه ویژه شود. لذا در این شهر شورای شهر در مسیر استخدام ها بر مبنای این اولویت برای بانوان وظیفه ی خطیری بر دوش خود باید احساس کند.

·        در طرح و برنامه های اینجانب به اموری که بتواند از فرار سرمایه ولو در حد اندک جلوگیری کند، توجه ویژه ای شده است. به عنوان مثال راه اندازی یک جمعه بازار خرید و فروش اتوموبیل با توجه به استقبال ویژه شاهین شهری ها به نو به نو کردن و تعویض اتوموبیل های خود که بازار جمعه بازار اصفهان (امیرکبیر) و شهرهای حاشیه ی شاهین شهر را رونقی خاص بخشیده، لازم و ضروری می نماید.

·       ورزش

·        در خصوص مسئله ورزش نیز در دو حیطه کوتاه مدت و بلند مدت باید اندیشه ای کرد. در کوتاه مدت باید به واسطه حذف موانع حضور جوانان و سایر شهروندان در مراکز دولتی و ورزشگاهها از جمله هزینه ی ورودیها و اجاره بهای سالنهای ورزشی تجدید نظری اساسی شود. همچنین از بودجه های جاری شهر سهم بیشتری به حفظ و بهبود مراکز ورزشی از طریق هیأتهای ورزشی داده شود. واقعا دیدن محل تمرین قهرمانان جوان و نوجوان و پیشکسوت وزنه برداری در محل ورزشگاه ملت در شهری چون شاهین شهر باعث تأسف است.

·        عدم تکریم و تقدیر از ورزشکاران ملی و فراملی به عنوان نیروی بازدارنده پیشرفت ورزش باید به مسئولین گوشزد شود و در جهت اصلاح عاجل آن کوشش گردد. حمایت مادی و معنوی از ورزشکاران و قهرمانان رکن اساسی پایداری روحیه ورزش و تندرستی  و فخر آفرینی در این شهر است.

·        جلوگیری از ارائه ی مجوزهای بی رویه و غیر کارشناسی به باشگاههای خصوصی (خصوصا باشگاههای بدنسازی) بدون در نظر گرفتن مشخصه ها و مؤلفه های ضروری، معضلی است که موجب ایجاد رقابت ناسالم در این شهر شده است. نظارت بر این امر از طریق مدیریت تربیت بدنی، جزو برنامه های کاری شورا باید باشد.

·        تشویق و ترغیب شرکتهای خصوصی و مجتمع های صنعتی برای حمایت مالی از باشگاه های ورزشی با رایزنی با مسئولین زیربط.

·        چانه زنی با مسئولین ورزشی و باشگاههای مطرح اصفهان برای جذب بازیکنان و قهرمانان شهر در باشگاه های مطرح استان.

·        حمایت ویژه از ورزشهای همگانی و صبحگاهی با ارائه تسهیلات ویژه و حمایت خاص از متولیان مردمی

·       هنر

·        بخش هنر در این شهر فقیرترین و مظلوم ترین بخش است. با وجود اینکه بسیاری از تالارهای این شهر برای اجراهای موسیقی و برگزاری نمایشگاههای هنری تأسیس شده و در قالب کاربری هایی در این خصوص جذب بودجه کرده بودند، اما متأسفانه کمترین سهم را در این خصوص می برند. در بودجه های شهرداری کمترین بخش تخصیص بودجه هنر و هنرمندان است.  این قشر به لحاظ اینکه مدیریت روانی و روحی مدنیت و شهروندان را بر عهده دارد و لذا کم درآمدترین ها به حساب می آید آن هم در جایی که هزینه ای برای خرید محصولات هنری به توسط مردمش صورت نمی بندد، کم بضاعت ترین هاست. لذا مسئولین باید اهتمام ویژه ای به حمایت از هنر و هنرمندان نشان بدهند. این حمایت باید به گونه ای باشد که هنرمند از طریق هنر خویش کسب درآمد کند و نه اینکه خدایی نکرده از سر ترحم بدانها نگریسته شود. اتفاقا در این شهر با ظرفیتهای هنری موجود، شهر می تواند زمینه اشتغال و کسب درآمد از وجود این هنرمندان داشته باشد.

·        تجلیل از هنرمندان نام آور و بزرگداشت مقام ایشان میراثی است ماندگار که نهایتا یک شهر و یک تاریخ از آن بهره می برد. کوشش در این امر در خور شأن شهر بافرهنگ و سواد شاهین شهر است.

·        در جایی که ساکنین عمده ی آن قومیتها و زبانها متفاوت است و این عدم یکپارچگی می تواند تشتت زا باشد، در کنار مذهب و دین به عنوان عنصر یکپارچه کننده و وحدت بخش در مقوله جامعه شناسی، هنر است که قلبهای شهروندان این شهر را به هم پیوند زده و یکپارچگی بوجود می آورد. خدمت به هنر و هنرمندان می تواند از هر حیثی برای شهرمان مثمر ثمر باشد.

·       صنعت:

·        بخش صنعت در این شهر به عنوان شهری که در همان جایگاه خوابگاه بودنش مانده و همچنان به جمعیت آن افزوده می شود و این جمعیت تازه وارد دیگر همان استخدام شدگان شرکت نفت و ذوب آهن و غیره نیستند، بلکه افرادی هستند مهاجر و جویای کار که عمدتاً هم صنعتگران بیکار می باشند؛ بسیار فقیر می باشد. با توجه به اینکه این شهر از نظر رشد جمعیتی چشمگیر است و لذا دو شاهراه شمال و جنوب از شرق و غرب آن می گذرد، تؤأمان توان تبدیل شدن به یک شهر صنعتی ولو صنایع کوچک و خدماتی را دارد. تنها قطب صنعتی این شهر همان خیابان فرعی صنعتی در خیابان سعدی شمالی است. با مجموعه ای از مغازه ها و فضاهای خدماتی متکثر و پخش شده در شهر که هر کوچه و خیابانی در شهر چندتایی از آنها را در خود جای داده است. در بخش نخست و برنامه کوتاه مدت اینجانب مسائلی ضرب العجلی برای بهبود شرایط همان تنها قطب صنعتی و درآمدزایی شاهین شهر دیده شده است:

·        مشکلات فوری و رفع ضرب العجلی معضلاتی که کارگران و کارآفرینان خیابان صنعتی با آن دست به گریبانند:

·        رفع مشکل ترافیک که می توان به صورت مقطعی از زمینهای ضلع جنوبی خیابان صنعتی که مشرف بر خیابان شهید خرازی است برای این منظور استفاده کرد.

·        رفع معظل روشنایی

·        برطرف نمودن مشکل فاضلاب در زمان بارندگی

·        راهنمایی و رانندگی هیچگونه نظارتی برای ضمانت اجرایی یک طرفه بودن خیابان صنعتی اعمال نمی کند. بعضا تصادفاتی در این محدوده به زد و خوردهای شدید منجر شده است.

·        عدم وجود نماز خانه یا استراحتگاه موقتی

·        مشکل مالیات و دارایی و تفویض فرصت مقتضی پیش از اعمال جریمه

·        یا امکاناتی باید به همگان اعطا گردد یا اینکه باید امتیازات خاص مثلا تابلوهایی برخی مغازه ها که موجب تشدید مشکل ترافیک نیز شده، برداشته شود.

·        کوشش در جهت استقلال صنوف برای جلوگیری از اعمال نفوذ برخی در واگذاری جوازات کسب

بخش دوم: طرحهای بلندمدت: در این بخش بُعد ایده پردازی و خلاقیت شورای شهر به عنوان یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز مطرح است که در این بُعد می تواند زمینه ساز و بسترساز تحقق آرمانهای شهروندی در بلندمدت باشد.

·        نخستین گام در این خصوص جذب سرمایه گذار برای ایجاد و تأسیس یک خانه سالمندان با توجه به نیاز شهر از جهت رشد جمعیت کهنسال آن است.

·        جذب سرمایه گذار در بخشهای خصوصی برای تأسیس و راه اندازی باشگاههای ورزشی خصوصا در رشته فوتبال با توجه به ظرفیت ورزشکاران و علاقمندان و طرفداران بسیاری که در این شهر ساکنند.

·        اهتمام در تأسیس مجتمع های فرهنگی، ورزشی، تفریحی در شهرکهای تازه ساخت

·        توسعه ی فرهنگ ایثار و جهاد با حمایت از هیأتهای مذهبی ذی صلاح

·        حمایت از طرحهای تأسیس حسینیه های مذهبی با محوریت اقوام مختلف

·        حمایت از طرحهای توسعه انجمن های مردم نهاد و رونق فرهنگ نقد

·        حمایت از نشر به خصوص در حیطه ورزش، هنر و فرهنگ. همچنین حمایت و پیگیری از نشر ویژه نامه های مربوط به شاخصهای فرهنگی شهر برای انعکاس اخبار و رویدادها به عنوان مثال ویژه نامه تئاتر به جهت مقبولیت و معروفیت این حرفه در این شهر.

·        اهتمام بر فرهنگ تقسیم کار ویژه و تخصصی در شورا برای نظارت های ویژه چندگانه با تقسیم کار منسجم و پیگیرانه به توسط اعضاء شورا در ابعاد ورزشی، فرهنگی، بهداشت، آموزش، مسکن، مجوزها و پروانه ها، بازار (به طور کلی)...چرا که این جدیدت با تخصص هدفمند در این شورا وجود ندارد.

·        سمت و سوی بخشی به شورای شهر به جهت پژوهش و کار تخصصی جهت تبدیل آن به یک عنصر شهری خلاق و ایده ساز و نه صرفاً عنصری برای بله یا نه گفتن به لوایح و طرحهای صادره از شهرداری. هر چند که بنابر اصول قانون اساسی شورا می تواند حتی در حد یک نهاد تدوین کننده و اعلام کننده قانون و لوایح به مجلس خود را معرفی کند. قانون دست شورا را تا این حد باز می دارد، حال آنکه ممکن است خود افراد به جهت عدم تخصص، آن را تبدیل به نهادی منفعل کرده باشند که تنها باری بر دوش مدیریت شهری و نهادهای دولتی نهاده باشد.

·        اگر شورای شهر نمادی از سلایق و ذائقه های یک شهر می باشد برای خرج و هزینه کرد منابع مالی شهر متناسب با آن، باید ایده و طرح فراگیر در حیطه های مختلف وجود داشته باشد. هزینه های ساری و جاری در شهر باید ضمن اینکه بر مبنای لحاظ کردن اولویت فرهنگی و خرده فرهنگها باشد، در سویه و جهت فرهنگ به طور کلی گام بردارد. مثلا گسترش هنر و ورزش باید در این شهر با اولویت فرهنگ و حذف نگاه سودجویانه و درآمدزایی پیگیری گردد.

·        تدوین برنامه بلند مدت و چارچوبه پایداری برای اخذ مالیات و درآمدهای ناشی از منابع آلاینده هوا و فضای شاهین شهر همچون پالایشگاه و غیره که این هم بدون تیم کاری قوی با قدرت چانه زنی و توان دفاع در عرصه های مختلف میسر نمی گردد. شایسته شاهین شهر نیست که به زعم شهردار محترم جناب آقای نفری؛ پنج سال تمام نتوانسته باشد عوارض آلایندگی را از پالایشگاه بگیرد.

·        در جهت صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت منابع و دوباره کاری های بسیار به توسط سازمانها و ارگانهای خدمات رسان که بعضا موجب دوباره کاری ای با هزینه های چند صد میلیونی می گردد؛ باید با حرکت به سوی نهادینه کردن مدیریت واحد شهری یا مدیریت یکپارچه شهری از بروز این مشکلات جلوگیری کرد. (برای کسب آگاهی بیشتر در این خصوص مراجعه شود به سایت شخصی دکتر حسین ابراهیمی ناغانی shahin-shahr.blogfa.com )

·        در بخش دانشگاهی شاهین شهر به لحاظ اینکه از تمامی اقوام ایران در خود شهروند جای داده و همچنین نیروی جوان و تحصیلکرده ای که دارد، می تواند به یک قطب آموزشی با مرکزیت مجتمعهای دانشگاهی تبدیل گردد. با تمرکز بر تأسیس واحدهای مرتبط با این دانشگاهها خصوصا خوابگاههای دانشگاهی و توسعه ی رشته های دانشگاهی و نیز اخذ مجوز با رایزی با دانشگاههای مادر برای گرفتن دانشکده های و مجتمع های آموزشی دولتی می توان یکی دیگر از ظرفیتهای بالقوه این شهر را بالفعل نمود. از توان و ظرفیت دانشگاه مادر و قدیمی مالک اشتر و سابقه ی  آن که نشان دهنده وجود زمینه و بستر این کار است در بحث چانه زنی می توان بهره گرفت.

·        در بخش مدیریت شهری و شهرسازی باید اولویت را با یک برنامه جامع و مدون و کارشناسی شده بر ایجاد شهری با ایمنی پایدار نهاد. این امر در کنار وقایع و حوادث سالهای اخیر که مرتبط با زلزله های ویران کننده بوده است، سخت لازم می نماید.

·        در بخش هنر؛ این شهر هنر پرور و هنرمند خیز، سکونتگاه هنرمندان شناخته شده ی بسیاری است که چنانچه به ظرفیتهای ایشان توجه شود و شرایط و مکانهای مناسبی جهت عرضه داشت محصولات ایشان برپا گردد، توان آن را دارد که از حیث هنر در زمینه های مختلف، شهر شاهین شهر به یک بِرَند و نشان و علامت خاص و معتبر نشاندار گردد.

·        در بخش تردد و مسیرهای مواصلاتی به اصفهان و چندوچون آن باید اراده ای جمعی برای مصوب و تسریع در تأسیس خط واحد مترو شهری به اصفهان وجود داشته باشد، که این امری اجتناب ناپذیر است. حجم ترافیکی جاده تهران-کاشان به اصفهان نباید جاده مواصلاتی شاهین شهر به اصفهان باشد. حجم ترافیکی و خطرناکی آن به لحاظ عبور کامیونهای سنگین و نیز ظرفیت جمعیتی شاهین شهر می تواند مسئولین را متقاعد کند که خط متروی این شهر را به اصفهان مصوب و راه اندازی کنند.

·        در خصوص مسئله ی بهداشت و بیمارستانها، به جهت رشد شهری به صورت عرضی الاطرفین این شهر به گونه ای رشد یافته که مسافت مسکن های مهر تازه ساخت تا انتهای گلدیس به نزدیکی ده دوازده کیلومتر می رسد، لذا حرکت به سوی تأسیس بیمارستانی در جنوب شاهین شهر لازم به نظر می رسد.

·        بهره مندی از حقوق شهروندی در تمامی نقاط این شهر حق همه شهروندان است. کوشش در پیگیری و اهتمام به واگذاری خدمات هر چه سریعتر به شهرکهای تازه ساخت باید اولویت کاری کوتاه مدت و بلند مدت شورا و سایر نهادهای اجرایی باشد.

بحث اشتغال در برنامه دراز مدت:

·        شاهین شهر، شهر کم بضاعتی از جهت ظرفیتهای تولید اشتغال نیست. چه به لحاظ شهرکهای صنعتی متعدد در پیرامونش و چه به لحاظ موقعیت مکانی که در کنار دو شاه راه کریدور شمال و جنوب در دو سوی خود است. از حیث نیروی جوان تحصیل کرده نیز که سرآمد شهرهای ایران است. اما این ظرفیتهای بالقوه باید بر اساس مدیریت صحیح و واحد و نیز توانمندی مدیریت شهری هدایت شود. قدرت چانه زنی بالا در گرفتن امتیاز به نفع شهروندان از مقامات دولتی و استانی می تواند این ظرفیتها را بالقوه سازد. به طور مثال: یکی از اختیارات شورای عالی استانها که مجموعه ای از افراد شورای استان که چکیده ای از شورای شهرستان که خود عصاره ای از شورای شهر و روستا و ده و غیره است، طبق اصل یکصد و دوم از فصل هفتم قانون اساسی ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺣﻖ دارد در ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﻃﺮﺣﻬﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳـﻼﻣﯽ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐﻨـﺪ . اﯾـﻦ ﻃﺮﺣﻬـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﺠﻠـﺲ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ؛ و به تصویب برسد. با این حد اختیار آیا نمی شود طرحی را با این مضمون که در شهرهای همجوار قطبهای صنعتی که مصائب و مشکلات زیست محیطی شان متوجه آن شهروندان می گردد، درصدی را از نیروی استخدامی و جذب خود را به این شهرهای در معرض خطر قرار دهند؟ به درستی با یک تیم قوی مدیریتی با توان بالای چانه زنی در نهاد شورای شهر به طور قانونی می توان مثلا از پالایشگاه خواست که در هر دوره ی استخدامی در تمامی سطوحش؛ دو یا حتی یک درصد از نیروی استخدامی اش را از نیروهای شهر باسواد و تحصیلکرده شاهین شهر جذب کرده و این سهم را برای آنها قائل بشود. از دیگر بنگاههای تولید اشتغال نیز می توان چنین توقع بر حقی را داشت که در حاشیه شاهین شهر مصائب و مشکلات زیست محیطی عدیده ای را برای آن بوجود آورده اند. (جای تأسف دارد که به نقل از شهردار محترم، حدود پنج سال است که پالایشگاه عوارض آلایندگی را به شاهین شهر پرداخت نکرده است-برای کسب اطلاع بیشتر مراجعه شود به سایت shahin-shahr.blogfa.com)

·        در بخش صنعت با یک برنامه ی بلند مدت باید مجموعه ی بنگاههای صنعتی و (مجموعه ی خیابان صنعتی و سایر بنگاههای صنعتی-خدماتی موجود در شهر) به حاشیه شهر برده شود و با یک نظام شهرک سازی با کاربری صنعتی-خدماتی تمامی حرفه ها و صنایع را به شکل تفکیک شده در آن چیدمان کرده و ضمن تمرکزگرایی در این بخش و توسعه آن، در جهت ایجاد اشتغال جوانان کوشش شود. اگر این مسئله صورت پذیرد، دیگر نیاز نیست برای یک کار فنی اتوموبیل یک شهروند شاهین شهری ماشین خود را به دولت آباد یا گز یا اصفهان ببرد. ضمناً تمرکز سایر فنون و حرف در یک محل می توانند بر روی هم همپوشانی داشته باشند. از طرف دیگر این شهرک یا قطب صنعتی-خدماتی می تواند از طریق جاده و کریدور شمال به جنوب جذب مشتری کرده و لذا جذب سرمایه کند. از طرف دیگر با نظارت مستمر بر فروشگاههای خدماتی مرتبط با صنعت از حجم گرانی فزاینده قطعات در نسبت با اصفهان کاسته شود و این خود موجب اعتمادسازی بیشتر گردد.

·         در بخش توریسم و گردشگر که عمدتا از این دو جاده گذشته و وارد اصفهان و سایر شهرهای مرکزی و جنوبی ایران می شوند و بالعکس به شمال کشور بر می گردند؛ با تأسیس و واگذاری مراکز تفریحی،  و عرضه کننده سوغات و سایر اقلام مرتبط با آن ضمن سرویس دهی های متنوع دیگر، می توان در جذب توریست به درون شهر و معرفی بهتر شهر کوشید. بهترین گزینه برای این منظور می تواند همان زمینهای سمت ترمینال برون شهری در جاده گلستان شهد یا بخشهای غربی شهر باشد. بنابراین وجه اشتغالزایی از ظرفیتی که جاده شمال به مرکز و جنوب کشور که در حاشیه غربی و شرقی شاهین شهر در اختیار این شهر قرار می دهد، می تواند بسیار بالا باشد که با اتخاذ ایده های جدید و نو این ظرفیت بالقوه را بالفعل نمود. مورد دیگر در این زمینه رشد زمینه های توریسم، تفریحی و گردشگری با ایجاد بازارچه های فصلی محصولات صنایع دستی کشور در مسیر تردد شمال به جنوب خصوصا در فصول گردشگری و ایام نوروز می باشد. حمایت و تشویق ایجاد کارگاههای تعاونی آموزشی و تولید صنایع دستی به توسط مراکز فنی و حرفه ای و تعاونی هایی برای این منظور راهگشاست.انشاء الله

 


برچسب‌ها : طرحها و برنامه ها, شورای اسلامی شهر شاهین شهر, تغییر بزرگ, مدیریت شهری, برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت